Lietošanas noteikumi

MetLife TUnZiR S. A.

 

Lietojot šo www.metlife.lv tīmekļa vietni Jūs pilnībā piekrītat šeit izklāstītajiem noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, tad Jūs nedrīkstat lietot šo tīmekļa vietni. Koriģējot šo tekstu šie noteikumi var tikt mainīti jebkurā laikā. Šīs izmaiņas ir saistošas​​, tāpēc Jums vajadzētu regulāri pārlūkot šos lietošanas noteikumus.

Šo tīmekļa vietni var izmantot cilvēki, kuri sasnieguši 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu. Ja Jums ir no 14 (četrpadsmit) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, lūdzu, izlasiet šos Noteikumus kopā ar kādu no vecākiem vai aizbildni, lai pārliecinātos, ka Jūs saprotat šos Noteikumus un piekrītat tos ievērot.

Tīmekļa vietnes pārvaldnieks

Šī tīmekļa vietne pieder MetLife Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie i Reasekuracji Spolka Akcyjna (tekstā – MetLife TUnZiR  S.A.) ar biroju Przemyslowa ielā 26, Varšava, Polija, reģ. nr. 0000028131 (tekstā – mēs).

Atbildības ierobežojumi

Izmantojot spēkā esošo tiesību aktu varu, mēs neuzņemamies atbildību par Jūsu vai kādas trešās personas piekļuves šai tīmekļa vietnei, šīs tīmekļa vietnes un tās satura izmantošanu. Šajā tīmekļa vietnē esošā informācija par mūsu pakalpojumiem, noteikumiem un izņēmumiem ir sniegta tikai informatīvos nolūkos, līdz ar to tā var būt nepilnīga. Ne mēs, ne arī kāda cita persona, kas ir saistīta ar šīs tīmekļa vietnes izveidi, pilnveidošanu vai uzturēšanu, nebūs atbildīga par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem vai morāliem kaitējumiem, kuri varētu rasties izmantojot vai nespējot izmantot šīs vietnes saturu, pat ja mēs vai mūsu pilnvarotais pārstāvis bija informēts par tādu kaitējumu iespējamību. Mēs negarantējam, ka tīmekļa vietne darbosies bez traucējumiem, bez kļūdām; mēs negarantējam, ka visi novēroti defekti tiks izlaboti vai arī to, ka šī tīmekļa vietne vai mūsu serveris nesatur datorvīrusus. Tāpēc mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem Jūsu datortehnikas vai cita īpašuma bojājumiem.

Īpašuma tiesības

Visas preču zīmes, zīmes/ rakstzīmes, kas tiek izmantotas pakalpojumu, tirdzniecības nosaukumu, logotipu vai simbolu atpazīšanai, ir mūsu īpašums. Informācija, kas ir publicēta šajā tīmekļa vietnē, nevar būt interpretēta kā netiešā atļauja izmantot jebkuru preču zīmi ievietotu šajā tīmekļa vietnē bez mūsu rakstiskas atļaujas. Zīmola vai jebkuras citas šajā tīmekļa vietnē ievietotas informācijas izmantošana ir stingri aizliegta, ja vien nav norādīts citādi. Attēli, ievietoti šajā tīmekļa vietnē, ir mūsu īpašums vai mēs ieguvām atļauju tos izmantot. Šo attēlu izmantošana ir stingri aizliegta, ja Jūs vai Jūsu pilnvarotais nav saņēmis mūsu rakstisko atļauju.

Visi šajā tīmekļa vietnē esošie mūsu licencēti, pārvaldīti un uzraudzīti materiāli nedrīkst būt pārkopēti, reproducēti, atkārtoti pārpublicēti, pārvietoti, pārraidīti vai kādā citā veidā izplatīti, ja vien nav norādīts citādi. Šajā tīmekļa vietnē pieejami materiāli var tikt izdrukāti personiskai lietošanai tikai tad, ja visas atsauces uz autortiesībām un citu intelektuālo īpašumu ir saglabātas. Ir aizliegts izplatīt, modificēt, pārraidīt, atkārtoti ievietot citur vai izmantot šīs vietnes saturu, tostarp tekstus, attēlus, audio un video materiālus publiskiem vai komerciāliem mērķiem bez mūsu atļaujas.

Programmatūras licences

Programmatūra, kas var būt vai var kļūt pieejama šajā tīmekļa vietnē, var saturēt tehniskos risinājumus, kuri var tikt stingri kontrolēti, saistoši Latvijas un citu valstu eksporta kontroles likumiem. Jūs piekrītat nenodot un neeksportēt šo programmatūru saskaņā ar spēkā esošajiem eksporta likumiem. jums ir stingri aizliegts lejupielādēt vai eksportēt jebkādu programmatūru vai tehniskos datus no šīs tīmekļa vietnes uz jurisdikcijām, kurām ir saistoši šādi eksporta likumi.

Mēs negarantējam, ka šajā tīmekļa vietnē esošo materiālu lietošana nepārkāpj trešo pušu tiesības.

Teritoriālie jautājumi

Šajā tīmekļa vietnē esošā informācija neveido piedāvājumu vai lūgumu iegādāties vērtspapīrus, apdrošināšanu vai citus produktus un pakalpojumus, un šī informācija nevar tikt uzskatīta par tādiem. Šādi piedāvājumi netiek un netiks sniegti tajās valstīs, kurās šāds piedāvājums iegādāties, iegāde vai pārdošana ir nelikumīga vai nav saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Tāpat šādus priekšlikumus valstī neizteiks subjekts, kuram nav licences veikt šāda veida darījumus saskaņā ar šajā valstī spēkā esošajiem likumiem. Daži no mūsu pakalpojumiem netiek piedāvāti konkrētās valstīs. MetLife TUnZiR S.A. nepiedāvā vai nepārdot vērtspapīrus, apdrošināšanu vai citus produktus un pakalpojumus, ja tie nav MetLife TUnZiR S. A. legāli piedāvāti pakalpojumi. Tie, kuri izvēlas apmeklēt šo tīmekļa vietni, dara to pēc savas iniciatīvas, un ir atbildīgi par savas vietējās likumdošanas ievērošanu.

Jūsu sniegtās informācijas izmantošana

Jebkura informācija, piemēram, dati, jautājumi, komentāri vai ieteikumi, izņemot personas datus un personīgo informāciju, kas mums tika sniegti, netiks uzskatīta par konfidenciālu un privātu, un kļūs par mūsu īpašumu. Mēs iegūstam visas intelektuālā īpašuma tiesības uz šo informāciju, tostarp tiesības jebkādā formā un visos veidos šo informāciju pavairot, publicēt, tulkot, adaptēt, modificēt, vai citādi izplatīt vai publiski parādīt (gan oriģinālu, gan tā kopijas), pārraidīt un citādi padarīt publiski pieejamu (ieskaitot arī tās izplatīšanu caur datortīkliem (internetā)). Mums ir tiesības jebkādiem mērķim izmantot mums tīmekļa vietnē sūtītajā korespondencē iekļautās idejas, koncepcijas vai metodes. Mēs varam izmantot šo informāciju, piemēram, izstrādājot vai pārdodot produktus.

Privātums

Sniedzot informāciju par sevi šajā tīmekļa vietnē, Jūs nepārprotami un brīvprātīgi piekrītat, ka mēs ievācam šo informāciju, izmantojam un padarām to pieejamu šīs tīmekļa vietnes privātuma politikā aprakstītajā veidā.

Sīkdatņu izmantošana

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Informācija par sīkdatnēm un to izmantošanu ir aprakstīta Sīkdatņu izmantošanas politikā.

Piemērojami tiesību akti un jurisdikcija

Šie lietošanas noteikumi attiecas uz Latvijas Republikas tiesību aktiem un pamatojoties uz tiem, šie lietošanas noteikumi ir interpretēti. Visi šo noteikumu dēļ radušies strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesās.

Saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm

Šī vietne var saturēt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, kuras mēs nepārvaldām. Mēs neesam atbildīgi par šo tīmekļa vietņu saturu. Saišu uz trešo pušu tīmekļa vietnēm esamība nenozīmē, ka mēs atbalstām vai piekrītam to saturam.

Sazinieties ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi par tīmekļa vietni, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@metlife.lv.

 

Šie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 10. februārī (red. 2014. gada 1. jūlijā).