Atrodi nepieciešamo veidlapu

Šeit jūs atradīsiet nepieciešamās veidlapas un virkni ar dažādiem jautājumiem un atbildēm, kas jums palīdzēs, veicot nepieciešamās izmaiņas jūsu polisē vai veicot pieteikumu atlīdzības saņemšanai.

 

 

Kurš ziņo par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos un aizpilda dokumentus atlīdzības saņemšanai?
Apdrošinātā persona vai viņa/-as likumīgais aizbildnis, ja cietušā persona ir nepilngadīga.

Kādi dokumenti jāiesniedz apdrošināšanas kompānijai?

 • Aizpildīta CL I forma Pieteikuma iesniedzēja paziņojums.
 • Apdrošinātā personu apliecinošs dokuments vai, ja cietušais apdrošinātais ir bērns, dzimšanas apliecība.
 • Dokumenti, kas apliecina apdrošināšanas gadījuma iestāšanos – medicīniskā dokumentācija vai tās kopija, kurā ir aprakstīta pirmās palīdzības sniegšana, ievainojumi, diagnoze un veiktā ārstēšana.
 • Kaulu lūzumu gadījumā lūdzam iesniegt rentgena uzņēmumus. Ja jums nav uzņēmumu, norādiet, kur (iestādes nosaukums un adrese) un kad tika veikti rentgena uzņēmumi.
 • Medicīnas iestāžu nosaukumi un adreses, kurās jūs vērsāties pēc palīdzības saistībā ar ievainojumu.
 • Ja gadījumu izmeklē/-ja valsts vai pašvaldības institūcija vai darba drošības iestāde, miniet tās nosaukumu un adresi, kā arī iesniedziet ziņojumu kopijas.
 • Citi dokumenti (ja ir nepieciešams).

Pēc sākotnējo dokumentu saņemšanas mēs informēsim jūs par pieteikuma apdrošināšanas atlīdzības izmaksai izskatīšanas gaitu un papildu dokumentiem, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atlīdzības izmaksu, nosūtot oficiālu vēstuli.

CL I forma Pieteikuma iesniedzēja paziņojums

 

Kurš ziņo par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos un aizpilda dokumentus atlīdzības saņemšanai?
Apdrošinātā persona vai viņa/-as likumīgais aizbildnis, ja cietušā persona ir nepilngadīga.

Kādi dokumenti jāiesniedz apdrošināšanas kompānijai?

 • Informācija par apdrošināšanas gadījumu – brīvā formā vai CL-I forma, norādot cietušās personas un Apdrošinājuma ņēmēja vārdu, uzvārdu, polises numuru, notikuma aprakstu (norādot datumu un aprakstot notikuma apstākļus), gūtos ievainojumus vai diagnosticēto saslimšanu.
 • Apdrošinātā personu apliecinošs dokuments vai, ja cietušais apdrošinātais ir bērns, dzimšanas apliecība.
 • Dokumenti, kas apliecina apdrošināšanas gadījuma iestāšanos – medicīniskā dokumentācija vai tās kopija, kurā ir aprakstīta pirmās palīdzības sniegšana, ievainojumi, diagnoze un veiktā ārstēšana.
 • Medicīnas iestāžu nosaukumi un adreses, kurās jūs vērsāties pēc palīdzības saistībā ar ievainojumu.
 • Ja gadījumu izmeklē/-ja valsts vai pašvaldības institūcija vai darba drošības iestāde, miniet tās nosaukumu un adresi, kā arī iesniedziet ziņojumu kopijas.
 • Citi dokumenti (ja ir nepieciešams).

Pēc sākotnējo dokumentu saņemšanas mēs informēsim jūs par pieteikuma apdrošināšanas atlīdzības izmaksai izskatīšanas gaitu un papildu dokumentiem, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atlīdzības izmaksu, nosūtot oficiālu vēstuli.

CL I forma Pieteikuma iesniedzēja paziņojums

Kurš ziņo par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos un aizpilda dokumentus atlīdzības saņemšanai?
Polisē noteiktais Labuma guvējs.

Kādi dokumenti jāiesniedz apdrošināšanas kompānijai?

 • Miršanas apliecība.
 • Labuma guvēja personu apliecinošs dokuments.
 • Apdrošināšanas polise (oriģināls).
 • Medicīniskā dokumentācija vai tās kopijas no iestādes, kurā tika sniegta pirmā palīdzība, un iestādes, kurā apdrošinātais nomira, un/vai iestāžu nosaukumi un adreses.
 • Medicīnas iestāžu nosaukumi un adreses, kurās apdrošinātais vērsies pēdējo divu gadu laikā.
 • Ja gadījumu izmeklē/-ja valsts vai pašvaldības institūcija vai darba drošības iestāde, miniet tās nosaukumu un adresi, kā arī iesniedziet ziņojumu kopijas.
 • Citi dokumenti (ja ir nepieciešams).

Pēc sākotnējo dokumentu saņemšanas mēs informēsim jūs par pieteikuma apdrošināšanas atlīdzības izmaksai izskatīšanas gaitu un papildu dokumentiem, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atlīdzības izmaksu, nosūtot oficiālu vēstuli.

CL I forma Pieteikuma iesniedzēja paziņojums

Kurš ziņo par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos un aizpilda dokumentus atlīdzības saņemšanai?
Apdrošinātā persona.

Kādi dokumenti jāiesniedz apdrošināšanas kompānijai?

 • Pieteikums apdrošināšanas atlīdzības izmaksai kritiskas saslimšanas gadījumā – aizpildīta CL I forma Pieteikuma iesniedzēja paziņojums.
 • Apdrošinātā personu apliecinošs dokuments.
 • Dokumenti, kas apliecina apdrošināšanas gadījuma iestāšanos – medicīniskā dokumentācija vai tās kopija, kurā ir aprakstīta diagnoze un veiktā ārstēšana.
 • Medicīnas iestāžu nosaukumi un adreses, kurās apdrošinātais vērsies pēdējo divu gadu laikā.
 • Citi dokumenti (ja ir nepieciešams).

Pēc sākotnējo dokumentu saņemšanas mēs informēsim jūs par pieteikuma apdrošināšanas atlīdzības izmaksai izskatīšanas gaitu un papildu dokumentiem, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atlīdzības izmaksu, nosūtot oficiālu vēstuli.

CL I forma Pieteikuma iesniedzēja paziņojums

Kurš ziņo par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos un aizpilda dokumentus atlīdzības saņemšanai?
Apdrošinātā persona.

Kādi dokumenti jāiesniedz apdrošināšanas kompānijai?

 • Pieteikums apdrošināšanas atlīdzības izmaksai.
 • Apdrošinātā personu apliecinošs dokuments.
 • Apdrošināšanas polise (oriģināls).

Kurš ziņo par līguma pārtraukšanu un aizpilda dokumentus atlīdzības saņemšanai?
Apdrošinājuma ņēmējs.

Kādā gadījumā var iesniegt pieteikumu atlīdzības izmaksai?
Ja apdrošināšanas polisē ir uzkrājusies atpirkuma summa.

Kādi dokumenti jāiesniedz apdrošināšanas kompānijai?

 • Iesniegums atpirkuma summas izmaksai.
 • Apdrošinājuma ņēmēja personu apliecinošs dokuments.
 • Apdrošināšanas polise (oriģināls).