Vēlos veikt izmaiņas savā apdrošināšanas līgumā

Individuālā dzīvības apdrošinašanas polise ir ilgtermiņa līgums, kas noslēgts uz daudziem gadiem. Šajā laika periodā apdrošināšanas ņēmēja dzīvē var notikt daudz pārmaiņu. Vadoties no šīm pārmaiņām Jūs varat veikt izmaiņas savā apdrošināšanas polisē, lai pieskaņotu to savām vajadzībām un iespējām. Zemāk atrodas saites uz izmaiņu pieprasījumu formām.

Ja vēlaties uzzināt savu uzkrāto peļņas procentu summu, lūdzam sazināties ar mums telefoniski pa tālr. +371 67 036 050 vai arī rakstiskā veidā sūtot e-pastu uz info.lv@nn.pl (minot savu vārdu uzvārdu, personas kodu un polises numuru) vai arī sūtot pieteikumu brīvā formā uz P/K 33, Rīga LV-1004, Latvija.

Iesniedzējs:
 
 

Apdrošinājuma ņēmējs un/vai Apdrošinātais (ja apdrošinātais ir jaunāks par 18 gadiem, viņa likumīgais aizbildnis)

Iesniegšanas veids:

 • Pa pastu: NNLife TUNZIR S.A., P/K 33, Rīga, LV-1004

Kas jāiesniedz:

 • Aizpildīta pieparasījuma forma
 • Personu apliecinoša dokumenta kopija
 • Dokumenta kopija uz kā pamata notikusi vārda/uzvārda maiņa

 Iesniegums izmaiņām polisē

Iesniedzējs:
 
 

Apdrošinājuma ņēmējs vai Apdrošinātais (ja apdrošinātais ir jaunāks par 18 gadiem, viņa likumīgais aizbildnis)

Iesniegšanas veids:

 • E-pasts uz info.lv@nn.pl no reģistrētas e-pasta adreses
 • Pa pastu: NNLife TUNZIR S.A., P/K 33, Rīga, LV-1004

Kas jāiesniedz:

 • Iesniegums brīvā formā (obligāti minot polises numuru, vārdu un uzvārdu) vai aizpildīta izmaiņu forma

 Iesniegums izmaiņām polisē

Iesniedzējs:
 
 

Apdrošinājuma ņēmējs vai Apdrošinātais (ja apdrošinātais ir jaunāks par 18 gadiem, viņa likumīgais aizbildnis)

Iesniegšanas veids:

 • E-pasts uz info.lv@nn.pl no reģistrētas e-pasta adreses
 • Pa pastu: NNLife TUNZIR S.A., P/K 33, Rīga, LV-1004

Kas jāiesniedz:

 • Iesniegums brīvā formā (obligāti minot polises numuru, vārdu un uzvārdu) vai aizpildīta izmaiņu forma

 Iesniegums izmaiņām polisē

Iesniedzējs:
 
 

Apdrošinājuma ņēmējs un/vai Apdrošinātais (ja apdrošinātais ir jaunāks par 18 gadiem, viņa likumīgais aizbildnis)

Iesniegšanas veids:

 • E-pasts uz info.lv@nn.pl
 • Pa pastu: NNLife TUNZIR S.A., P/K 33, Rīga, LV-1004

Kas jāiesniedz:

 • Aizpildīta pieparasījuma forma vai iesniegums brīvā formā (obligāti minot visu labuma guvēju vārdus un uzvārdus, dzimšanas datumus, personas kodus, saistību ar Apdrošināto un % sadalījumu)
 • Apdrošinājuma ņēmēja un/vai Apdrošinātā personu apliecinoša dokumenta kopija

Iesniegums izmaiņām polisē

Iesniedzējs:
 
 

Apdrošinājuma ņēmējs un/vai Apdrošinātais (ja apdrošinātais ir jaunāks par 18 gadiem, viņa likumīgais aizbildnis)

Iesniegšanas veids:

 • E-pasts uz info.lv@nn.pl no reģistrētas e-pasta adreses
 • Pa pastu: NNLife TUNZIR S.A., P/K 33, Rīga, LV-1004

Kas jāiesniedz:

 • Aizpildīta nepieciešamā izmaiņu forma
 • Veikts jaunais prēmijas maksājums*

 Iesniegums izmaiņām polisē

* Pēc Jūsu pieteikuma saņemšanas klientu apkalpošanas nodaļas speciālisti veiks jaunā prēmijas maksājuma aprēķinu un informēs Jūs par to.

Iesniedzējs:
 
 

Apdrošinājuma ņēmējs un/vai Apdrošinātais (ja apdrošinātais ir jaunāks par 18 gadiem, viņa likumīgais aizbildnis)

Iesniegšanas veids:

 • E-pasts uz info.lv@nn.pl no reģistrētas e-pasta adreses
 • Pa pastu: NNLife TUNZIR S.A., P/K 33, Rīga, LV-1004

Kas jāiesniedz:

 • Aizpildīta nepieciešamā izmaiņu forma
 • Veikts jaunais prēmijas maksājums*

Iesniegums izmaiņām polisē

* Pēc Jūsu pieteikuma saņemšanas klientu apkalpošanas nodaļas speciālisti veiks jaunā prēmijas maksājuma aprēķinu un informēs Jūs par to.

Iesniedzējs:
  

Apdrošinājuma ņēmējs

Iesniegšanas veids:

 • E-pasts uz info.lv@nn.pl no reģistrētas e-pasta adreses
 • Pa pastu: NNLife TUNZIR S.A., P/K 33, Rīga, LV-1004

Kas jāiesniedz:

 • Iesniegums brīvā formā (obligāti minot polises numuru, vārdu un uzvārdu)
 • Kavēto prēmiju maksājums*

* Pēc Jūsu iesnieguma saņemšanas klientu apkalpošanas nodaļas speciālisti veiks prēmijas maksājuma aprēķinu vajadzīgu polises atjaunošanai un informēs Jūs par to.

Iesniedzējs:
 
 

Jaunais apdrošinājuma ņēmējs, iepriekšējais apdrošinājuma ņēmējs un apdrošinātā persona (ja apdrošinātais ir jaunāks par 18 gadiem, viņa likumīgais aizbildnis)

Iesniegšanas veids:

 • Pa pastu: NNLife  TUNZIR S.A., P/K 33, Rīga, LV-1004

Kas jāiesniedz:

 • Polises oriģināls
 • Aizpildīta nepieciešamā izmaiņu forma
 • Personu apliecinoša dokumenta kopija (jaunā un iepriekšējā apdrošinājuma ņēmēja)

 Apdrošinājuma ņēmēja maiņa

Iesniedzējs:  

Apdrošinājuma ņēmējs un/vai apdrošinātā persona (ja apdrošinātais ir jaunāks par 18 gadiem, viņa likumīgais aizbildnis)

Iesniegšanas veids:

 • E-pasts uz info.lv@nn.pl no reģistrētas e-pasta adreses
 • Pa pastu: NNLife TUNZIR S.A., P/K 33, Rīga, LV-1004

Kas jāiesniedz:

 • Aizpildīta nepieciešamā izmaiņu forma

 Iesniegums izmaiņām polisē

Iesniedzējs:

Apdrošinājuma ņēmējs

Iesniegšanas veids:

 • Pa pastu: NNLife TUNZIR S.A., P/K 33, Rīga, LV-1004

Kas jāiesniedz:

 • Aizpildīta nepieciešamā forma
 • Apdrošinājuma ņēmēja personu apliecinoša dokumenta kopija

 Polises laušana/ Prēmijas pārmaksa

Iesniedzējs:

Apdrošinājuma ņēmējs

Iesniegšanas veids:

 • E-pasts uz info.lv@nn.pl ar informāciju, ka vairs neturpināsiet veikt prēmiju iemaksas

Kas notiek, ja klients nepaziņo par līguma laušanu?

 • Polise automātiski izgaist

Iesniedzējs:

Apdrošinājuma ņēmējs

Iesniegšanas veids:

 • Pa pastu: NNLife TUNZIR S.A., P/K 33, Rīga, LV-1004

Kas jāiesniedz:

 • Aizpildīta nepieciešamā forma
 • Apdrošinājuma ņēmēja personu apliecinoša dokumenta kopija

 Iesniegums izmaiņām polisē