Privātuma politika

MetLife TUnZiR S.A.

 

MetLife Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie i Reasekuracji Spolka Akcyjna (tekstā - MetLife TUnZiR S.A.) ar biroju Przemyslowa iela 26, Varšava, Polija, reģ. nr. 0000028131, vēlas informēt, ka mūsu tīmekļa vietnes www.metlife.lv (tekstā – tīmekļa vietne) apmeklētāju privātums MetLife TUnZiR S.A. ir visbūtiskākais. MetLife TUnZiR S.A. atzīst informācijas aizsardzības svarīgumu. Informācija, kura tiek ievākta tīmekļa vietnē, ir apkopota tādā veidā, kā to nosaka likumi un arī nolūks, kādam šī informācija tiek ievākta.

Mēs uzglabājam ievākto informāciju tādā veidā, kas ļauj nodrošināt uzņēmējdarbības nepārtrauktību, ļauj rūpēties par esošo un potenciālo klientu vajadzībām un ar tehnisko un organizacionālo līdzekļu palīdzību nepieļauj neatļauto piekļuvi šai informācijai.

 

Šī privātuma politika stājas spēkā 2014. gada 10. februārī (red. 2014. gada 1. jūlijā).