Garantija

“Garantija” - garantēts prēmiju maksājums apdrošinājuma ņēmēja pilnīgas un paliekošas darba nespējas gadījumā.

Programmas pārskats

Apdrošinājuma ņēmēja pilnīgas un paliekošas darba nespējas gadījumā, kas radusies nelaimes gadījuma un slimības dēļ, MetLife Amplico turpinās veikt prēmiju maksājumus par tavu pamata programmu visa perioda garumā vai līdz izveseļošanās brīdim.

Galvenās programmas iezīmes

Iezīme Klienta ieguvums
Nodrošina nepārtrauktu aizsardzību visā programmas darbības laikā Pilnīgas un paliekošas darba nespējas, kas turpinās ilgāk par sešiem mēnešiem, gadījumā Garantija nodrošina pamata un papildu programmas apmaksu visā tās laikā vai līdz izveseļošanās brīdim. Tas sniedz tev un tavai ģimenei iespēju palikt aizsargātam atbilstoši izvēlētai aizsardzības programmai
Iespēja aizsargāt uzkrājumu Neskatoties uz to, ka tu darba nespējas, kas ilgst vairāk par sešiem mēnešiem, dēļ nevarēsi strādāt, veidot ienākumus un veikt prēmijas iemaksas, Garantija aizsargā un garantē līdzekļu uzkrāšanu
Iespēja saņemt nodokļu atvieglojumus Tev ir iespēja atgūt daļu no iemaksātajām prēmijām par šo papildu aizsardzības programmu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai par nodokļu atvieglojumiem.
Atceries! Papildu aizsardzības programma “Garantija” nodrošina tavu aizsardzības un uzkrāšanas plānu kritiskajos dzīves brīžos!

 

Saskaņā ar Vispārējiem Apdrošināšanas Noteikumiem