Piesardzība

“Piesardzība” - finansiāla atlīdzība traumu gadījumā, kas var atgadīties, veicot ikdienas aktivitātes.

Programmas pārskats

Garantēta naudas summa, kas domāta ārstēšanas izdevumiem un rehabilitācijai kaulu lūzumu un apdegumu gadījumos.

Galvenās programmas iezīmes

Iezīme Klienta ieguvums
Plašs segums traumu gadījumos Tev būs garantēta finansiālā aizsardzība traumu gadījumos, kas mēdz atgadīties ikdienā, vai bieži vien notiek, veicot manuālus darbus.
Apdrošināšanas gadījumā no apdrošinājuma summas tiek izmaksāta noteikta daļa Ja tu piedzīvosi kaulu lūzumu vai apdegumu nelaimes gadījuma rezultātā, atbilstoši ievainojuma smagumam nekavējoties tiks izmaksāta atlīdzība.
Šo programmu iespējams pievienot tikai tad, ja esi izvēlējies papildu aizsardzību Drošība Divas aizsardzības programmas Drošība un Piesardzība nodrošina tevi pilnībā, iestājoties nelaimes gadījumam, iekļaujot traumas, daļēju un pilnīgu darba nespēju, kā arī nāvi ko izraisījis nelaimes gadījums. Neatkarīgi no tā, kas var notikt, tu un tava ģimene būsiet finansiāli aizsargāti atbilstoši situācijai.
Aizsardzība bez ierobežojumiem Tev būs aizsardzība traumu gadījumos, kas darbosies 24 stundas diennaktī visā pasaulē.
Iespēja saņemt nodokļu atvieglojumus Tev ir iespēja atgūt daļu no iemaksātajām prēmijām par šo papildu aizsardzības programmu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai par nodokļu atvieglojumiem.
Atceries! Papildu aizsardzība “Piesardzība” - pasargās tavu un tavas ģimenes budžetu traumu gadījumos, kas bieži vien atgadās ikdienā.

 

Saskaņā ar Vispārējiem Apdrošināšanas Noteikumiem