Atrodi nepieciešamo veidlapu

Šeit jūs atradīsiet nepieciešamās veidlapas un virkni ar dažādiem jautājumiem un atbildēm, kas jums palīdzēs veicot nepieciešamās izmaiņas jūsu polisē vai veicot pieteikumu atlīdzības saņemšanai.

 • CL G - Paziņojums par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos (grupu līgumiem)

 

 

Kurš ziņo par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos un aizpilda dokumentus atlīdzības saņemšanai?

Par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos informē Apdrošinājuma ņēmējs (uzņēmums), dokumentus (izņemot darba devēja paziņojumu) aizpilda apdrošinātā persona vai viņa/-as likumīgais aizbildnis, ja cietušais ir nepilngadīgs.

Kādi dokumenti jāiesniedz apdrošināšanas kompānijai?

 • Aizpildīta CL G forma Pieteikuma iesniedzēja paziņojums;
 • Apdrošinātā personu apliecinošs dokuments vai, ja cietušais apdrošinātais ir bērns, dzimšanas apliecība;
 • Dokumenti, kas apliecina apdrošināšanas gadījuma iestāšanos – medicīniskā dokumentācija vai tās kopija, kurā ir aprakstīta pirmās palīdzības sniegšana, ievainojumi, diagnoze un veiktā ārstēšana;
 • Kaulu lūzumu gadījumā lūdzam iesniegt rentgena uzņēmumus. Ja jums nav uzņēmumu, norādiet, kur (iestādes nosaukums un adrese) un kad tika veikti rentgena uzņēmumi;
 • Medicīnas iestāžu nosaukumi un adreses, kurās jūs vērsāties pēc palīdzības saistībā ar ievainojumu;
 • Ja gadījumu izmeklē/-ja valsts vai pašvaldības institūcija vai darba drošības iestāde, miniet tās nosaukumu un adresi, kā arī iesniedziet ziņojumu kopijas;
 • Citi dokumenti (ja ir nepieciešams).

 

Pēc sākotnējo dokumentu saņemšanas mēs jūs informēsim par pieteikuma apdrošināšanas atlīdzības izmaksai izskatīšanas gaitu un papildu dokumentiem, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atlīdzības izmaksu, nosūtot oficiālu vēstuli.

CL G - Pieteikuma iesniedzēja paziņojums

 

Kurš ziņo par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos un aizpilda dokumentus atlīdzības saņemšanai?

Par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos informē Apdrošinājuma ņēmējs (uzņēmums), dokumentus (izņemot darba devēja paziņojumu) aizpilda apdrošinātā persona vai viņa/-as likumīgais aizbildnis, ja cietušais ir nepilngadīgs.

Kādi dokumenti jāiesniedz apdrošināšanas kompānijai?

 • Informācija par apdrošināšanas gadījumu – brīvā formā vai CL G forma, norādot cietušās personas un Apdrošinājuma ņēmēja vārdu, uzvārdu, polises numuru, notikuma aprakstu (norādot datumu un aprakstot notikuma apstākļus), gūtos ievainojumus vai diagnosticēto saslimšanu;
 • Apdrošinātā personu apliecinošs dokuments vai, ja cietušais apdrošinātais ir bērns, dzimšanas apliecība;
 • Dokumenti, kas apliecina apdrošināšanas gadījuma iestāšanos – medicīniskā dokumentācija vai tās kopija, kurā ir aprakstīta pirmās palīdzības sniegšana, ievainojumi, diagnoze un veiktā ārstēšana;
 • Medicīnas iestāžu nosaukumi un adreses, kurās apdrošinātais vērsies pēc palīdzības saistībā ar ievainojumu;
 • Ja gadījumu izmeklē/-ja valsts vai pašvaldības institūcija vai darba drošības iestāde, miniet tās nosaukumu un adresi, kā arī iesniedziet ziņojumu kopijas;
 • Citi dokumenti (ja ir nepieciešams).

 

Pēc sākotnējo dokumentu saņemšanas mēs informēsim jūs par pieteikuma apdrošināšanas atlīdzības izmaksai izskatīšanas gaitu un papildu dokumentiem, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atlīdzības izmaksu, nosūtot oficiālu vēstuli.

CL G - Pieteikuma iesniedzēja paziņojums

 

Kurš ziņo par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos un aizpilda dokumentus atlīdzības saņemšanai?

Par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos informē Apdrošinājuma ņēmējs (uzņēmums), dokumentus (izņemot darba devēja paziņojumu) aizpilda apdrošinātā persona vai viņa/-as likumīgais aizbildnis, ja cietušais ir nepilngadīgs.

Kādi dokumenti ir jāiesniedz apdrošināšanas kompānijai?

 • Aizpildīta CL G forma Pieteikuma iesniedzēja paziņojums;
 • Apdrošinātā personu apliecinošs dokuments vai, ja cietušais apdrošinātais ir bērns, dzimšanas apliecība;
 • Dokumenti, kas apliecina apdrošināšanas gadījuma iestāšanos – medicīniskā dokumentācija vai tās kopija, kurā ir aprakstīta pirmās palīdzības sniegšana, ievainojumi, diagnoze un veiktā ārstēšana;
 • Medicīnas iestāžu nosaukumi un adreses, kurās apdrošinātais vērsies pēdējo divu gadu laikā slimības dēļ;
 • Ja gadījumu izmeklē/-ja valsts vai pašvaldības institūcija vai darba drošības iestāde, miniet tās nosaukumu un adresi, kā arī iesniedziet ziņojumu kopijas;
 • Citi dokumenti (ja ir nepieciešams).

 

Pēc sākotnējo dokumentu saņemšanas mēs informēsim jūs par pieteikuma apdrošināšanas atlīdzības izmaksai izskatīšanas gaitu un papildu dokumentiem, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atlīdzības izmaksu, nosūtot oficiālu vēstuli.

CL G - Pieteikuma iesniedzēja paziņojums

Kurš ziņo par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos un aizpilda dokumentus atlīdzības saņemšanai?

Par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos informē Apdrošinājuma ņēmējs (uzņēmums), dokumentus (izņemot darba devēja paziņojumu) aizpilda Labuma guvējs vai viņa/-as likumīgais aizbildnis, ja noteiktais Labuma guvējs ir nepilngadīgs.

Kādi dokumenti ir jāiesniedz apdrošināšanas kompānijai?

 • Miršanas apliecība;
 • Pieteikums apdrošināšanas prēmijas izmaksai apdrošinātā nāves gadījumā – aizpildīta CL G forma Pieteikuma iesniedzēja paziņojums;
 • Labuma guvēja personību apliecinošs dokuments;
 • Medicīniskā dokumentācija vai tās kopijas no iestādes, kurā tika sniegta pirmā palīdzība un kurā apdrošinātais nomira un/vai iestāžu nosaukumi un adreses;
 • Medicīnisko iestāžu nosaukumi un adreses, kurās apdrošinātais vērsies pēdējo divu gadu laikā;
 • Ja gadījumu izmeklē/-ja valsts vai pašvaldības institūcija vai darba drošības iestāde, miniet tās nosaukumu un adresi, kā arī iesniedziet ziņojumu kopijas;
 • Citi dokumenti (ja ir nepieciešams).

 

Pēc sākotnējo dokumentu saņemšanas mēs informēsim jūs par pieteikuma apdrošināšanas atlīdzības izmaksai izskatīšanas gaitu un papildu dokumentiem, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atlīdzības izmaksu, nosūtot oficiālu vēstuli.

CL G - Pieteikuma iesniedzēja paziņojums

Kurš ziņo par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos un aizpilda dokumentus atlīdzības saņemšanai?

Par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos informē Apdrošinājuma ņēmējs (uzņēmums), dokumentus (izņemot darba devēja paziņojumu) aizpilda apdrošinātā persona.

Kādi dokumenti ir jāiesniedz apdrošināšanas kompānijai?

 • Apdrošināšanas atlīdzības pieteikums kritiskas saslimšanas gadījumā – aizpildīta CL G forma Pieteikuma iesniedzēja paziņojums;
 • Apdrošinātā personu apliecinošs dokuments;
 • Dokumenti, kas apliecina apdrošināšanas gadījuma iestāšanos – medicīniskā dokumentācija vai tās kopija, kurā ir aprakstīta diagnoze un veiktā ārstēšana;
 • Medicīnas iestāžu nosaukumi un adreses, kurās vērsies Apdrošinātais pēdējos divus gadus slimības dēļ;
 • Citi dokumenti (ja ir nepieciešams).

 

Pēc sākotnējo dokumentu saņemšanas mēs informēsim jūs par pieteikuma apdrošināšanas atlīdzības izmaksai izskatīšanas gaitu un papildu dokumentiem, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atlīdzības izmaksu, nosūtot oficiālu vēstuli.

CL G - Pieteikuma iesniedzēja paziņojums

 

Kurš ziņo par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos un aizpilda dokumentus atlīdzības saņemšanai?

Par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos informē Apdrošinājuma ņēmējs (uzņēmums), dokumentus (izņemot darba devēja paziņojumu) aizpilda apdrošinātā persona.

Kādi dokumenti jāiesniedz apdrošināšanas kompānijai?

 • Apdrošināšanas atlīdzības pieteikums – aizpildīta CL G forma Pieteikuma iesniedzēja paziņojums;
 • Apdrošinātā personu apliecinošs dokuments;
 • Dokumenti, kas apliecina apdrošināšanas gadījuma iestāšanos – medicīniskā dokumentācija vai tās kopija, kurā ir aprakstīta pirmās palīdzības sniegšana, ievainojumi, diagnoze, slimnīcā pavadīto dienu skaits un veiktā ārstēšana;
 • Medicīnas iestāžu nosaukumi un adreses, kurās Apdrošinātais vērsies pēdējos divus gadus slimības/savainojumu dēļ;
 • Ja gadījumu izmeklē/-ja valsts vai pašvaldības institūcija vai darba drošības iestāde, miniet tās nosaukumu un adresi, kā arī iesniedziet ziņojumu kopijas;
 • Citi dokumenti (ja ir nepieciešams).

 

Pēc sākotnējo dokumentu saņemšanas mēs informēsim jūs par pieteikuma apdrošināšanas atlīdzības izmaksai izskatīšanas gaitu un papildu dokumentiem, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atlīdzības izmaksu, nosūtot oficiālu vēstuli.

CL G - Pieteikuma iesniedzēja paziņojums

 

Kurš ziņo par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos un aizpilda dokumentus atlīdzības saņemšanai?

Par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos informē Apdrošinājuma ņēmējs (uzņēmums), dokumentus (izņemot darba devēja paziņojumu) aizpilda apdrošinātā persona.

Kādi dokumenti jāiesniedz apdrošināšanas kompānijai?

 • Apdrošināšanas atlīdzības pieteikums – aizpildīta CL G forma Pieteikuma iesniedzēja paziņojums;
 • Apdrošinātā personu apliecinošs dokuments;
 • Dokumenti, kas apliecina apdrošināšanas gadījuma iestāšanos – medicīniskā dokumentācija vai tās kopija, kurā ir aprakstīta pirmās palīdzības sniegšana, ievainojumi, diagnoze, veiktā operācija un ārstēšanas process;
 • Medicīnas iestāžu nosaukumi un adreses, kurās Apdrošinātais vērsies pēdējos divus gadus slimības/savainojumu dēļ;
 • Ja gadījumu izmeklē/-ja valsts vai pašvaldības institūcija vai darba drošības iestāde, miniet tās nosaukumu un adresi, kā arī iesniedziet ziņojumu kopijas;
 • Ja ir iespējams, aizpildīta CL G-04 forma Ārsta atzinums;
 • Citi dokumenti (ja ir nepieciešams).

 

Pēc sākotnējo dokumentu saņemšanas mēs informēsim jūs par pieteikuma apdrošināšanas atlīdzības izmaksai izskatīšanas gaitu un papildu dokumentiem, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atlīdzības izmaksu, nosūtot oficiālu vēstuli.

CL G - Pieteikuma iesniedzēja paziņojums

 

Kurš ziņo par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos un aizpilda dokumentus atlīdzības saņemšanai?
Par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos informē Apdrošinājuma ņēmējs (uzņēmums), dokumentus aizpilda apdrošinātā persona.

Kādi dokumenti jāiesniedz apdrošināšanas kompānijai?

 • Pieteikums atlīdzības izmaksai;
 • Apdrošinātā personu apliecinošs dokuments;
 • Citi dokumenti, ja nepieciešams.