Dzīvības un negadījumu apdrošināšana grupai

Papildus pieejamās iespējas:

 • Pabalsts negadījumā zaudētas dzīvības gadījumā. Šī iespēja ļauj dubultot iegūstamo pabalstu, ja dzīvība zaudēta negadījumā. Izmaksājamā atlīdzība parasti ir līdzvērtīga dzīvības apdrošināšanas atlīdzībai.
 • Paliekoša pilnīga invaliditāte. Šī iespēja sniedz pabalstu gadījumā, ja darbiniekam jebkāda iemesla dēļ iestājusies paliekoša pilnīga invaliditāte.
 • Paliekoša pilnīga vai daļēja invaliditāte. Šis pabalsts tiek izmaksāts gadījumā, ja darbinieks gūst ķermeņa traumu negadījumā, kas izraisa paliekošu pilnīgu vai daļēju invaliditāti. Izmaksājamās atlīdzības apjoms tiek noteikts procentuāli no invaliditātes apmēra.
 • Kritiska slimība. Kritiska slimība paredz izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību brīdī, kad pirmo reizi konstatēta konkrētā kritiskā slimība.
 • Lūzumi un apdegumi. Par apdrošināšanas gadījumu tiek uzskatītas darbinieka negadījumā gūtie apdegumi vai lūzumi. Izmaksājamās atlīdzības apmērs tiek noteikts atkarībā no lūzuma vai apdeguma smaguma.
 • Kermeņa traumas. Ja darbinieks gūst ķermeņa traumas, darbiniekam tiek izmaksāta naudas summa, kura tiek aprēķināta procentuāli no apdrošināšanas līgumā norādītās summas.
 • Hospitalizācija negadījuma vai slimības rezultātā. Ja darbinieks tiek ievietots slimnīcā negadījuma vai slimības rezultātā, atlīdzība tiek izmaksāta par katru slimnīcā pavadīto dienu.
 • Ķirurģiskas iejaukšanās apdrošināšana. Par apdrošināšanas gadījumu tiek uzskatīta ķirurģiska iejaukšanās, ja darbinieks cietis negadījumā.

 

Atbilstības kritēriji

Visiem pilna laika pastāvīgiem darbiniekiem, kuri nav sasnieguši sešdesmit piecu (65) gadu vecumu un aktīvi darbojas polises turētāja birojos apdrošināšanas valstī.

Dalības kritēriji

Dzīvības un negadījumu apdrošināšanas programma grupai ir paredzēta darba devējiem, kuriem ir vismaz 10 darbinieki. Programmā jāiesaista visi atbilstošie darbinieki.

Maksājumu veidi

Maksājumu veidi ir elastīgi un var tikt veikti gan ik mēnesi, gan arī reizi gadā.

Atlīdzības pieteikumi

Mēs ne tikai piedāvājam ātru un efektīvu atlīdzības pieteikumu apstrādi, bet arī atlīdzības pieteikumi var tikt izmaksāti dažādās valūtās, ja labuma guvēji atrodas valstī, kura nav darbinieka nodarbinātības valsts.

NNLife apdrošināšanas grupām polisēs ir iekļauti noteikti izņēmumi, samazinājumi, ierobežojumi un noteikumi to spēkā esamībai. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu NNLife pārstāvi.

Kāpēc NNLife TUnZiR S.A.?

 • Kvalitatīvs produkts:
  • viegli izveidot plānu, kurš būtu īpaši piemērots jūsu vajadzībām;
  • jums pieņemams riska līmenis;
  • Programma tiek īpaši pielāgota jūsu vajadzībām, kā arī saskaņā ar uzņēmuma iekšējām darbinieku pabalstu vadlīnijām.
 • Kvalitatīva apkalpošana:
  • konsultācijas pamatojas uz mūsu starptautisko pieredzi un plašām zināšanām par vietējiem tirgiem;
  • jūsu programma tiek pārvaldīta globālā, reģionālā, Baltijas un vietējā līmenī.
 • Mēs augsti vērtējam kvalitāti un pakalpojumus;
 • Konkurētspējīgas cenas;
 • Nepieciešamības gadījumā varam nodrošināt pakalpojumus jūsu uzņēmumam visās Baltijas valstīs;
 • Ātra un efektīva atlīdzību izmaksa labuma guvējiem;
 • Stabilas vietējās, reģionālās un globālās attiecības.

 

Jūsu darbinieki augstu novērtēs mūsu programmu visā programmas darbības laikā:

 • īpašs plāns 3 līdz 5 gadu garumā – kā pilnveidot jūsu Pensijas uzkrājumu programmu grupai, ieviest papildu apdrošināšanas segumu, pārnest jau esošo apdrošināšanas segumu, palielināt apdrošināšanas summas, apdrošināt ģimenes locekļus u.c;
 • jūsu darbinieki var pielāgot programmu konkrēti savai situācijai un vajadzībām, izmantojot brīvprātīgo plānu, kurā tie var veidot papildu nodrošinājumu par ļoti konkurētspējīgām cenām;
 • detalizēts plāns, kurš palīdz komunicēt programmu saviem darbiniekiem (darbinieku rokasgrāmatas, telefonisks atbalsta dienests, prezentācijas u.c.).

 

Saskaņā ar politikas noteikumiem un nosacījumiem